Sunday, April 20, 2014

Happy Easter/Hyvää pääsiäistä!!

"He is not here; he has risen! Remember how he told you, while he was still with you in Galilee: ‘The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified and on the third day be raised again.’ ” Luke 24:6-7
He is risen! Happy Resurrection Day!

***********

Hän on ylösnoussut! Hyvää pääsiäistä!

"Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa, sanoen: 'Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös'."
Luuk. 24:6-7

No comments:

Post a Comment